Weblog: een verhaal
 • voor een bepaalde, afgebakende, tijd
 • over individuen en groep in verandering,
 • voor iedereen (uit de groep) te volgen en aan bij te dragen 
 • door iedereen op te reageren…..
Waardoor er
 • een verbinding ontstaat tussen de groepsleden
 • verhalen verteld worden
 • gebruik wordt gemaakt van social media
Weblog: zodat in een veranderproces...
 • een verbinding ontstaat tussen groepsleden, horizontaal & verticaal
 • transparantheid, volgbaarheid en geloofwaardigheid groeit
 • verhalen verteld worden, wat past in de huidige trend van ‘storytelling’
 • gebruik wordt gemaakt van nieuwe social media op een toegankelijke functionele manier
 • (HR en communicatie hun faciliterende regierol kunnen nemen…..)
Weblog: een veranderverhaal...

met:

 • een wenkend perspectief, de doelstellingen
 • interviews met betrokkenen
 • reacties van deelnemers
 • blik van buiten (voorbeelden, literatuur)
 • interventies vanuit veranderregisseur
 • zichtbare voortgang
 • tussen- en eindreflectie
Weblog: het veranderboek...
 • waarvan aan het einde een boek wordt gemaakt, zodat iedereen zijn eigen veranderboek heeft (met zijn eigen interview en eigen reacties).
Een boek dat hoort bij een belangrijke verandering in iemands leven…
Weblog: totstandkoming...

Proces van betrokkenheid, observatie, participatie en onafhankelijkheid

 • interview met verantwoordelijke(n)
 • verslagen lezen
 • vergaderingen bijwonen
 • interviews
 • redactieraad (actief meeschrijven)
 • reactieraad (reacties, koffiepauze, twitter, yammer, etc.)